top of page

החלפות והחזרות

החלפות 

החלפות ניתנות עד 14 יום מיום קבלת המשלוח ובתנאי שהפריטים חדשים ולא נעשה בהם כל שימוש.

ניתן להגיע להחליף בחנות בתל אביב (בתיאום טלפוני), או באמצעות דואר רשום. כתובת למשלוח:

מ. גינוסר, ת.ד. 16570

תל אביב, מיקוד: 6116402

 

החזרות​​

החזרות ניתנות עד 7 ימים מיום קבלת המשלוח ובתנאי שהפריטים חדשים ולא נעשה בהם כל שימוש.

ניתן לבצע החזרה בחנות בתל אביב (בתיאום טלפוני), או באמצעות דואר רשום. כתובת למשלוח:

מ. גינוסר, ת.ד. 16570

תל אביב, מיקוד: 6116402


במקרה של פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, תודיע הלקוחה על כך לספאנק ויתואם המועד להחזרת המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: החוק).

בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

א. ביטול לפני שליחת המוצר ללקוחה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

ב. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה בספאנק, יינתן זיכוי כספי מלא. במקרה של דואר שליחים או דואר רשום עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. אם המוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי ספאנק תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת - תוך 14 יום מקבלתו.

כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי שבו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

אופן החזרת המוצרים - הלקוחה תשלח את המוצר בחזרה לספאנק בתיאום מראש או באמצעות דואר רשום.

כתובת למשלוח:

מ. גינוסר, ת"ד 16570

תל אביב, מיקוד: 6116402

לפרטים נוספים: 052-3780442 / 03-5272037

הזיכוי מתבצע דרך אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בניכוי דמי המשלוח.

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח/ה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

ספאנק לא תעשה בפרטי הלקוח/ה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, ספאנק לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוח/ה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח/ה, תבצע ספאנק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח/ה שהעסקה אכן אושרה.

פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוח/ה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי ספאנק יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

במקרה שבו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

אפשרויות משלוח​

שליח עד הבית

בתוך תל אביב 19 ש"ח, מחוץ לתל אביב 49 ש"ח

עד 3 ימי עסקים

דואר רשום

19 ש"ח

עד 14 ימי עסקים

איסוף עצמי

חינם

בשעות פעילות החנות, בתוך 48 מהשלמת ההזמנה באתר

או בתיאום מול החנות במספר: 03-5272037


 

* אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את החבילה למשלוח בתוך שני ימי עסקים מביצוע ההזמנה.

* נשמח לשלוח לצד שלישי! אנא ידעו אותנו אם רכשתם מתנה. אם תרצו, נשמח להוסיף פתק החלפה ו/או ברכה אישית מכם. ציינו את תוכן הברכה בתיבת "הערות" בעמוד עגלת הקניות.

תנאי שימוש​

אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי של ספאנק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה, אך במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא ספאנק מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שספאנק תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לספאנק ו/או תבטל ספאנק את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים שבהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לספאנק על ידי הלקוח/ה.

תנאי לרכישה באתר הוא כי הרוכש/ת מעל גיל 18 שנים.

ספאנק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית.

כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר של ספאנק כיעד המבוקש של הלקוחה.

יודגש כי ספאנק תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים שבהם:

  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בספאנק או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של ספאנק

  • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

  • אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

  • אם ישנו חוב כספים לספאנק או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

  • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ספאנק רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את ספאנק לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר), או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי ספאנק, ספאנק תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

bottom of page